Centrum Weterynaryjne Optimum jest czynne jest przez siedem dni w tygodniu.

 

W zakresie usług naszej przychodni jest również pogotowie wyjazdowe.

W stanach nagłych lub po wypadkach, w przypadku braku możliwości dojazdu właściciela zwierzęcia oferujemy własny transport. Posiadamy samochód przystosowany do przewozu zwierząt.

 

Na mocy porozumienia z gminą Chełmiec oraz gminą Łabowa świadczymy także całodobowe usługi w zakresie pomocy zwierzętom bezdomnym i uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. W celu zgłoszenia zdarzenia z udziałem psa potrąconego lub bezdomnego prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Weterynaryjnym OPTIMUM lub z pracownikiem Urzędu Gminy.

 

W niedziele oraz święta dopłata do kosztów wizyty wynosi 180 zł.

W godzinach nocnych 21:00-8:00 dopłata do kosztów wizyty wynosi 280 zł