W zakresie usług naszej przychodni jest również pogotowie wyjazdowe.

W stanach nagłych lub po wypadkach, w przypadku braku możliwości dojazdu właściciela zwierzęcia oferujemy własny transport. Posiadamy samochód przystosowany do przewozu zwierząt.