Naszym pacjentom wymagającym stałej opieki weterynaryjnej oferujemy leczenie stacjonarne w specjalnie przygotowanym do tych celów szpitalu.