Na mocy porozumienia z gminą Chełmiec oraz gminą Łabowa świadczymy także całodobowe usługi w zakresie pomocy zwierzętom bezdomnym i uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. W celu zgłoszenia zdarzenia z udziałem psa potrąconego lub bezdomnego prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Weterynaryjnym OPTIMUM lub z pracownikiem Urzędu Gminy.